Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juni 2011

Stop met opslag vingerafdrukken

D66 roept het college op te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in een centrale database; stelt hierover schriftelijke vragen.
Per 21 september 2009 is het verplicht vingerafdrukken af te geven bij het aanvragen van een nieuw paspoort of ID bewijs. Deze gegevens worden voor zowel opname in de documenten als voor opslag in een digitale overheidsdatabase gebruikt. De opslag van deze privacygevoelige gegevens gaat D66 veel te ver. Er zijn geen garanties te geven dat de database niet in verkeerde handen komt. Daarbij lijkt opslag van de vingerafdrukken uit te gaan van het vertrekpunt dat iedereen in potentie een crimineel is. Dat vertrekpunt deelt D66 niet. D66 gaat uit van vertrouwen in mensen. Ook in de Tweede Kamer bleek geen meerderheid voor de opslag van vingerafdrukken en heeft Minister Donner besloten in dit dossier geen onomkeerbare stappen te zetten.  Tevens heeft de minister van Binnenlandse Zaken op 26 april jl. aan de Tweede Kamer een toezegging gedaan om voor nu de opslag van vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties te staken.
D66 wil dat in Delft zo snel mogelijk gestopt wordt vingerafdrukken op te slaan in een database en roept op deze database het liefst vandaag nog te vernietigen.

Kevin van Zelderen+31615429345 | k.vanzelderen@d66delft.nl