Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 december 2010

Amendement D66 verscherpt inspraak jongeren op de WIJ

D66 heeft ervoor gezorgd dat de inspraak van jongeren op de uitvoering de
wet Wet Investeren in Jongeren goed geregeld is. Als gevolg van een amendement
zal er minimaal één jongere onder 27 jaar zitting nemen in het panel Werk en
Inkomen.

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) moet er voor zorgen dat geen enkele
jongere zonder startkwalificatie van school gaat. Dit betekent dat als een
jongere een bijstandsuitkering aanvraagt hem of haar een opleiding, werk of een
werk-leeraanbod wordt aangeboden. De jongere is dan verplicht dat aanbod aan te
nemen.

De gemeente heeft veel vrijheid bij het uitvoeren van de wet. Dit betekent
dat de gemeente zelf lokale verordeningen mag en moet opstellen om de
uitvoering van de wet te regelen. Een van de dingen die de gemeente moet
regelen in zo’n verordening is inspraak van de jongeren zelf op de uitvoering
van de wet.

Deze verordening moest gisteren in de gemeenteraad worden
vastgesteld. In de door het college opgestelde verordening werd deze jongeren
inspraak wel mogelijk gemaakt, maar niet gegarandeerd. D66 hecht er aan dat er
in het panel Werk en Inkomen niet alleen over, maar ook mèt jongeren wordt
gesproken. Daarom heeft D66 voorgesteld de verordening zo aan te scherpen dat er
minimaal één jongere onder 27 jaar zitting neemt in het panel Werk en Inkomen. Het
amendement, dat ook werd ondertekend door CDA en VVD, is met een overgrote
meerderheid in de vergadering aangenomen.