Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 november 2010

D66 wil alcoholproblemen in binnenstad blijven voorkomen

In tegenstelling tot wat in het AD stond vermeld heeft D66 voor handhaving van het alcoholverbod in de binnenstad gestemd. Zoals bij elke vrijheidsbeperkende maatregel hebben we onze keuze zorgvuldig afgewogen, maar het voorkomen van problemen rond alcoholmisbruik en overlast weegt voor ons het zwaarst.

De nieuwe APV, zoals gisteren door de gemeenteraad vastgesteld, voert voor heel Delft de regel in dat bij overlastgevend alcoholgebruik in de openbare ruimte kan worden ingegrepen. Daarnaast bestond er al een algeheel alcoholverbod in de binnenstad.

Het voorstel van STIP om alcoholgebruik in de binnenstad te gedogen zolang er geen overlast wordt veroorzaakt, betekende in feite het afschaffen van dat alcoholverbod. Bovendien zorgt het gedogen van een regel waarvan de inkt nog niet droog is voor grote onduidelijkheid en een verzwakte positie van de politie.

D66 ziet dat het alcoholverbod problemen rond gezondheid, overlast en politiecapaciteit kan voorkomen. Alcoholmisbruik door jongeren in de vorm van indrinken op straat kan worden tegengegaan, openbare dronkenschap en de bijbehorende overlast kunnen worden voorkomen en agenten hebben minder vaak assistentie nodig.

Wel hebben we de burgemeester nogmaals opgeroepen erop toe te zien dat het alcoholverbod alleen wordt ingezet ter voorkoming van dit soort problemen. Een boete voor een enkel roseetje voor je eigen huis is immers niet de bedoeling. Wie zoiets desondanks meemaakt kan zich altijd bij ons melden.
Pauljan Kuijper – 0618130373 – p.kuijper@d66delft.nl