Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 november 2010

Nieuwe voorzitter: 'Meer actieve leden door meer activiteiten'

"Wij willen meer actieve leden door meer activiteiten te organiseren", zo lichtte Aernout Bouwman-Sie zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van D66 Delft toe. Samen met Han van Lier (secretaris) en Debora Douma (algemeen bestuurslid) trad hij tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 november toe tot het bestuur van de afdeling.
Aernout neemt de voorzittershamer over van Michiel Dol die al eerder had laten weten zijn functie neer te willen leggen. Het bestuur bestaat nu naast de drie nieuwe leden uit Leo Smeets, Annemie Knarren en Vincent Hilbrandie (penningmeester).
Aernout wil de plannen van het nieuwe bestuur vastleggen in een beleidsplan dat uiterlijk voor 11 december aan de leden gepresenteerd zal worden.
Hieronder de drie thema's die in het beleidsplan centraal zullen staan.

Leden: meer actieve leden door meer activiteiten

D66 Delft heeft de laatste tijd veel nieuwe leden gekregen. De teller staat momenteel op 250. Dat is natuurlijk fantastisch! En het zou nog mooier zijn als al deze nieuwe leden ook actief willen worden. Daar wil het nieuwe bestuur werk van maken door aansprekende activiteiten te organiseren en het vrijwilligerswerk dat mensen voor de partij kunnen doen zo in te delen dat mensen hiervoor makkelijk enthousiast te maken zijn.

Profilering: D66 is de grootste partij. Dat moet de stad weten
6.417 Delftenaren hebben ons op 3 maart hun stem gegeven. De komende jaren zal D66 Delft in woord en daad moeten laten zien dat de partij al die stemmen ook echt heeft verdiend. In de hele stad moet daarom duidelijk worden wat D66 wil met Delft en hoe de partij hier in de Raad en met de wethouder werk van maakt. Het bestuur functioneert hierbij als klankbord voor de fractie en namens de leden als een doorgeefluik van meningen, visies en ideeën.

Communicatie: relaties opbouwen en onderhouden

Het nieuwe bestuur wil de bestaande banden met andere regionale organisaties en verenigingen aanhalen en, waar mogelijk, nieuwe contacten leggen. Voorbeelden van dergelijke organisaties en verenigingen zijn: andere politieke partijen, diverse studie- en studentenverenigingen, de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Delft, de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden.
Door structureel een relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden blijft het bestuur op de hoogte van voor D66 Delft relevante plannen en ideeën van andere organisaties. Waar daar voldoende draagvlak en aanleiding voor is, kan ook samengewerkt worden met deze organisaties.