Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2010

Terugblik op de Begrotingsraad

Tijdens de algemene beschouwingen vorige week heeft de
fractie van D66 het gehad over de rol van de overheid. Die rol is er volgens
D66 te vaak een van doorgeslagen goede bedoelingen en wantrouwen. Dat willen
wij anders. D66 wil af van de overbezorgde overheid; laat de eigen kracht van
inwoners en ondernemers voorop staan.

Volgens ons is er zeker een groot begin gemaakt met dat
‘anders’. Op donderdagavond is de begroting vastgesteld. D66 is trots op het
college  dat een stevige begroting heeft
gepresenteerd waarbij in tijden van bezuiniging voor bewoners van Delft de
lasten niet omhoog gaan, de stad wordt hervormd naar een gemeente waarbij de
overheid alleen doet wat een overheid echt moet doen en waarbij de financiën
van Delft weer op orde worden gebracht.

Fractievoorzitter Huub Halsema sprak zijn tweede termijn,
die in zijn volledigheid hier (pdf) gevonden kan worden.

Ook is hij geïnterviewd door de Stadsradio. Dat interview
kunt u hier (mp3) beluisteren

Tot slot gaan de fractieleden verder in op de meest belangrijke
zaken binnen hun portefeuilles; dit is ingedeeld aan de hand van de commissies:

Middelen en Economie

Spoorzone, Verkeer en Ruimte

Samenleving en Volkshuisvesting

Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid