Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2010

Namen bestuurskandidaten D66 Delft

Voor de vacatures voor diverse bestuursfuncties hebben zich de
volgende leden gekandideerd:

         ·        
Aernout Bouwman-Sie, voor de functie van
bestuursvoorzitter

         ·        
Han van Lier, voor de functie van
bestuurssecretaris

         ·        
Debora Douma, voor de functie van algemeen bestuurslid

     Wilt u zich ook voor genoemde functies kandideren? Meldt u zich dan tot één uur voor de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur.