Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 november 2010

Agenda en nieuwe locatie Algemene Ledenvergadering D66 Delft 11 november 2010

Agenda Algemene Ledenvergadering D66
Delft 11 november 2010

Locatie: Vincentiuszaal, Delftstede,
Phoenixstraat 66

Aanvang: 20:00 uur

Borrel: 22:00 uur tot 23:00 uur

1.   
Opening
en vaststelling agenda

2.   
Mededelingen

3.   
Verslag
Algemene Ledenvergadering 11 mei 2010

4.   
Conceptbegroting
2011

5.   Provinciale Verkiezingen 2011

6.   
Nieuws
uit en vragen aan de fractie

7.   Presentatie en verkiezing nieuwe bestuursleden

8.    Wisseling bestuur

9.   Rondvraag