Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 oktober 2010

Zes ideeën voor betere gemeentecommunicatie

Het nieuwe College van B&W wil terecht meer werk maken van communicatie, en D66 doet alvast zes suggesties. We willen dat de informatie over de gemeenteraad in de Stadswinkel wordt verbeterd, dat alle gemeentelijke bekendmakingen ook op Overheid.nl worden gepubliceerd en dat Delft meer gebruik gaat maken van vernieuwingen als Google Maps, Verbeterdebuurt.nl en BurgerConnect.

Het nieuwe college is vooral nog bezig met de omvangrijke bezuinigingen, maar D66 ziet een aantal dingen die snel kunnen worden verbeterd als het om communicatie gaat. Raadslid Pauljan Kuijper en commissielid Titus Langeveld leggen zes ideeen voor 'quick wins' via schriftelijke vragen (pdf) voor aan B&W. Het doel: de gemeente en de Delftenaar dichter bij elkaar brengen.

Kuijper: “De kennis van inwoners en ondernemers benutten, en hen optimaal betrekken bij de besluitvorming: dat is iets waar D66 zich altijd hard voor maakt en dat altijd beter kan.”


Stadswinkel

Allereerst is het hoopje vergaderstukken in de Stadswinkel ons als democraten een doorn in het oog. Je zou je bijna gaan afvragen of we het betrekken van burgers bij de politiek wel echt belangrijk vinden.

Ook het fotobord van de gemeenteraad vindt D66 karig: “De Stadswinkel is een mooie gelegenheid om je als raad te presenteren, zeker ook aan mensen zonder internet. Maar wie zijn deze mensen, wat doen ze en hoe kan ik ze bereiken? Het staat er allemaal niet bij.”

Hoewel dit vooral een zaak van de gemeenteraad en haar griffie zelf is, vragen de democraten de wethouder Communicatie medewerking te verlenen aan een verbeterplan.


Helemaal 2.0

Meer nog heeft D66 ideeën voor de digitale snelweg: “Op Overheid.nl kan je een gratis email-abonnement aanmaken met alle bekendmakingen van overheden die voor jou van belang zijn: gemeente, provincie, waterschap… Het zou mooi zijn als Delft daar aan mee gaat doen.”

Ook ziet D66 de gemeente graag samenwerken met websites als Verbeterdebuurt.nl, waar je allerlei klachten en ideeën over je eigen wijk kwijt kan op een interactieve kaart. “De site houdt bij wat de gemeente ermee doet. Helemaal communicatie 2.0,” aldus Pauljan Kuijper.

D66 wil verder graag wat meer aandacht voor de iPhone-app BurgerConnect, een innovatie voor meldingen over de openbare ruimte waar Delft als een van de eersten aan meedoet.

Ten zesde zien we graag een interactieve kaart a la Google Maps op de gemeentesite verschijnen. En tot slot is de vraag wanneer de nieuwe integrale gemeentesite, ook een initiatief van D66, klaar is. Dan zijn we van tweedeling Delft.nl en GemeenteDelft.info af.

Kuijper ziet de antwoorden met vertrouwen tegemoet: “D66 heeft altijd wel ideeën voor betere communicatie tussen burger en overheid. De nieuwe wethouder gaat hier vast graag mee aan de slag.”


De zes suggesties op een rij:
1.Fotobord gemeenteraad in Stadswinkel voorzien van onder meer contactgegevens en portefeuilles van gemeenteraadsleden
2.Informatiehoek over raads- en commissievergaderingen in Stadswinkel toegankelijker en overzichtelijker maken
3.Gemeentelijke bekendmakingen publiceren op overheid.nl, zodat mensen zich daar kunnen abonneren op al het voor hen relevante overheidsnieuws
4.Interactieve kaart a la Google Maps met onder meer gemeentelijke bekendmakingen opnemen in nieuwe gemeentesite
5.Smartphone-app BurgerConnect promoten als manier om snel meldingen over de openbare ruimte te kunnen doen
6.Officieel samenwerken met websites als verbeterdebuurt.nl waar iedereen zijn of haar klachten en ideeën over de eigen leefomgeving kan melden

Voor meer informatie: Pauljan Kuijper, via p.kuijper@d66delft.nl of 06-18130373