Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 april 2010

Nieuw college kan Aan het werk!

Onder grote belangstelling is donderdagavond afscheid genomen van het oude college en is het nieuwe college geïnstalleerd. D66 is blij met het gesloten coalitieakkoord en heeft het volste vertrouwen in de nieuwe wethoudersploeg.
De installatie van Lucas Vokurka als wethouder Financiën en Onderwijs leidde tot de installatie van Kim Huijpen als gemeenteraadslid. Ook zijn Titus Langeveld en Stephan Hannot benoemd tot commissielid voor D66. De fractie in nieuwe samenstelling wordt geleid door Huub Halsema.
Halsema trok in zijn beschouwing over het coalitieakkoord een parallel met de mijnbouw, een branche die een sterke band met Delft heeft. Na de fase van exploratie, te vergelijken met het vele verkennen en studeren door het vorige college, is de tijd voor het ontginnen nu echt aangebroken. Vandaar dat het akkoord "Aan het werk!" heet en twee werkhandschoenen op de kaft heeft.
Halsema sprak over voor Delft drie belangrijke grondstoffen: ruimte, energie en talent. "En het ontginnen van deze grondstoffen zal uiterst efficient moeten gebeuren, gezien de lastige financiele periode die we tegemoet gaan. Slim mijnwerkersgereedschap is nodig, zoals clusteren van taken, zaken uitbesteden en flexibel werken."
De coalitie gaat uit van een bezuinigingsscenario van 30 miljoen euro, een voor Delftse begrippen enorm bedrag. In het binnenkort uit te werken collegeprogramma zal duidelijker worden wat dit concreet gaat betekenen. Bij die uitwerking staat ook nadrukkelijk de uitnodiging aan de oppositie om met goede ideeën te komen.
Niet iedere oppositiepartij ging daar gisteren enthousiast op in, maar er waren er ook die aangaven zich voor een belangrijk deel te herkennen in het akkoord en constructief te willen samenwerken.
Al met al was het een feestelijke avond, vol eensgezindheid en onderling vertrouwen. Alle coalitiepartners lieten in hun speeches merken de gezamenlijke gesprekken erg te hebben gewaardeerd, en roemden de open en constructieve sfeer. Dat biedt zicht op een samenwerking die Delft door een moeilijke periode heen kan loodsen.
Meer nieuws over de formatieCoalitieakkoord 2006-2010: Aan het werk!Weblog Pauljan Kuijper: Het is gelukt!