Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 april 2010

Dinsdag een nieuw coalitieakkoord, donderdag een nieuw college

Na enkele weken van voorspoedige formatiegesprekken is het bijna zover: dinsdag wordt het coalitieakkoord voor de periode 2010-2014 openbaar. D66 vormt een nieuw College van B&W met PvdA, GroenLinks, CDA en STIP. Dat college kan na de raadsvergadering van donderdag volop aan de slag.
De wethouderskandidaat van D66, Lucas Vokurka, heeft dinsdag in de commissie Algemeen een toelichting gegeven op de vorderingen. Daarbij gaf hij aan dat de besprekingen in een prettige en constructieve sfeer verlopen en dat er tevens een open gesprek met enkele belangrijke spelers in de stad is gevoerd. Het ging hierbij om bijvoorbeeld de TU Delft, Breed Welzijn Delft, de Kamer van Koophandel, scholen en het Reinier de Graaf ziekenhuis.
De nieuwe coalitie heeft gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat de komende maanden zal worden uitgewerkt in een collegeprogramma. In tijden van teruglopende gemeente-inkomsten is herbezinnen zowel nodig als vanzelfsprekend. De nieuwe coalitie kiest daarom voor bezuinigen, hervormen en investeren.
Woensdagavond voert de gemeenteraad openbare gesprekken met alle wethouderskandidaten. Donderdagavond wordt het coalitieakkoord besproken in de raadsvergadering. Tevens worden dan de huidige wethouders vervangen door de nieuwe, worden enkele nieuwe raadsleden ge├»nstalleerd en worden alle commissieleden benoemd. Voor D66 betekent dat dat Lucas Vokurka wethouder wordt, Kim Huijpen raadslid en Stephan Hannot en Titus Langeveld commissielid. 
De nieuwe fractievoorzitter, Huub Halsema, is nu al trots: "Als ik kijk naar de mensen die klaar staan, zowel in het nieuwe college als in onze fractie, dan heb ik alle vertrouwen in de komende periode." Over het akkoord wil hij alvast een ding kwijt: "Dankzij onze kiezers ligt er een akkoord met een krachtig D66-geluid. Wij zullen uitbouwen wat de vorige fractie heeft ingezet!"