Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 februari 2010

PERSBERICHT: Gemeente moet garantstelling verlenen aan duurzame ondernemers

Gemeente Delft moet garantstellingen verlenen aan duurzame ondernemers die moeite hebben met hun financiering. “We vangen zo drie vliegen in een klap. Het ondernemersklimaat in Delft verbetert, de verduurzaming van de stad krijgt een impuls en we creëren meer werkgelegenheid”, stelt D66-lijsttrekker Lucas Vokurka.

De garantstelling kan binnen het bestaande beleid van de gemeente worden verleend. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), een regeling waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn maar die door het Rijk in het leven is geroepen om ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met financiële problemen te ondersteunen.

“De regeling werkt nu in de praktijk zo dat ondernemers pas bij de gemeente komen als ze geen kant meer op kunnen”, legt Vokurka uit. Juist nu de economische crisis steeds meer slachtoffers maakt zou de gemeente veel pro-actiever met het BBZ aan de slag kunnen gaan door ondernemers te helpen met de financiering van hun bedrijf voor dat zij in de problemen komen.

“Een garantstelling kost de gemeente niets, maar kan een startende of al actieve ondernemer wel helpen aan de zekerheid die een bank vraagt voor het verstrekken van een lening”, legt Vokurka uit. “Als het gaat om ondernemerschap in het algemeen en duurzaamheid in het bijzonder, dan moeten goede plannen niet op de plank blijven liggen omdat banken te huiverig zijn om te financieren.”

De duurzaamheidsgaranties kunnen wat D66 Delft betreft worden verleend aan startende ondernemers, bedrijven die al langer bestaan of ondernemers die een samenwerking starten. “De garantstelling zou bijvoorbeeld verleend kunnen worden voor de ontwikkeling van een nieuwe windmolen waarvoor samen wordt gewerkt met de Technische Universiteit. Of een bedrijf dat een duurzame dienst verleent. Bijvoorbeeld het adviseren van huiseigenaren bij het energiezuiniger maken van hun woning.”

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de garantie, moeten hun businessplan aan de gemeente voorleggen. En zij moeten zich in Delft vestigen. Ieder plan wordt individueel beoordeeld en kan ook niet duurzaam zijn. Vokurka: “De prioriteit ligt bij duurzaamheid. Maar de kwaliteit van het plan en de ondernemer die er achter zit moet bij iedere aanvraag centraal staan.”

Niet voor publicatie:
Persvoorlichter D66 Delft
Aernout Bouwman-Sie, 06-48473713
Volg D66 Delft via www.twitter.com/d66_delft
www.d66delft.nl