Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2010

D66 wil college dat na verkiezingen aan de slag gaat

‘Werk in uitvoering’, dat is wat lijsttrekker Lucas Vokurka betreft de titel van het collegeakkoord na de verkiezingen op 3 maart. “Het huidige college heeft veel plannen gemaakt. Daar moeten we nu mee aan de slag.”

Het nieuwe college moet beginnen met het maken van het plan waar zijn voorganger de afgelopen raadsperiode niet aan toe is gekomen. Een plan om de regeldruk voor ondernemers op korter termijn terug te dringen.

Vokurka: “Lokale ondernememers vinden Delft zo bureaucratisch dat zij de stad de paarse krokodil hebben gegeven. Dit is een belangrijk signaal dat de bestuurders van de stad zich nadrukkelijk moeten aantrekken.” De economische crisis ziet D66 als een kans om nu eens echt wat aan het ondernemersklimaat in Delft te doen.

Onderwijs
“Aan onderwijs in Delft mag niets mankeren”, stelt Vokurka. D66 is daarom zeer verbaasd over de miljoenen bestemd voor onderwijshuisvesting die het college de afgelopen jaren op de plank heeft laten liggen.

“Volgens een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond is in Delft de afgelopen drie jaar 14,6 miljoen euro voor de huisvesting van scholen blijven liggen. Kloppen de cijfers, dan is dat werkelijk ongebrijpelijk. Ook hier moet het nieuwe college dus gewoon aan het werk.”

D66 is groot voorstander van een vakopleiding in Delft. Deze is door de komst van het VMBO verdwenen. En dat terwijl het midden- en kleinbedrijf in de bouw en industrie zitten de springen om vakmensen. Vokurka: “Talentontwikkeling moet wat D66 betreft op ieder niveau plaatsvinden. Wie goed met zijn handen kan werken, moet de kans krijgen om hier wat mee te doen.”

D66 wil dat DOK, de openbare bibliotheek van Delft die vorig jaar tot de beste van Nederland is uitgeroepen, ook op zondag open is. Want een goede toegankelijke bibliotheek is van groot belang voor de opleiding van iedere Delftenaren en daarmee een belangrijke voorwaarde voor een welvarende stad. Vokurka: "Want onderwijs en educatie is de beste investering in de economie.” 
 

Veiligheid

D66 wil het veiligheidsprobleem in Delft aanpakken door iedere inwoner van de stad kansen te geven.  Om het talent van iedere Delftenaar te benutten, wil D66 bijvoorbeeld de vroegtijdige uitval van leerlingen naar nul terugbrengen.

D66 wil startende en jonge ondernemers een kans geven om vanuit hun eigen omgeving een bedrijf op te zetten. “Onderwijs en ondernemerschap geven elk talent de kans om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.”

Wie de wet overtreedt en wordt gepakt, moet zo snel mogelijk worden gestraft. Vokurka: "Regels, zijn regels. Dat geldt voor iedereen."

D66 is zeer kritisch over cameratoezicht, een vaak voorgestelde maatregel om de veiligheid in de stad te vergroten. Met name omdat het effect van de maatregel minimaal is. “Komen er camera’s, dan zie je algauw dat het probleem zich verplaatst. De relschoppers vertrekken dan gewoon naar een andere plek en gaan daar door met hun criminele gedrag.”

Vokurka vindt dat het plaatsen van camera’s eigenlijk alleen kan op publieke plaatsen. En dan onder strikte voorwaarden. “De privacy van mensen op het Centraal Station bijvoorbeeld is toch al niet zo groot. Loopt de situatie echt uit de hand, dan kunnen camera’s in uiterste noodgevallen en altijd tijdelijk een bijdrage leveren aan de ordehandhaving.”

Station Delft Zuid
Het NS-station Delft-Zuid wordt een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer in de stad. Het station moet op termijn niet alleen de Technische Universiteit verbinden met de rest van het openbaar vervoer netwerk, maar ook het nog te bouwen Technopolis en de Schieoevers waar woningen, bedrijven en een nachtclub gebouwd zullen worden.

De plannen voor het gebied rond Delft-Zuid leveren veel verkeer op. D66 wil er daarom een volwaardig treinstation van maken dat via uitstekende busverbindingen met het omliggende gebied is verbonden.

Voor de verkeers- en luchtproblemen in TU Noord komt er wat D66 betreft op korte termijn een oplossing. Vokurka: “Door de Julianalaan en de Mijnbouwstraat rijden dagelijks duizenden auto’s en passeren daar een dicht bevolkte wijk. Het gevolg: een overschrijding van alle normen voor de luchtkwaliteit.”

Bezuinigingen
De komende jaren moet de gemeente als gevolg van de economische crisis 10 tot 20 miljoen euro bezuinigen. D66 wil de Delftenaren hierbij zo veel mogelijk ontzien door de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. “Het stadsbestuur zal harde keuzes moeten maken.”

De gemeente heeft ondanks de bezuinigingen de plicht het voorzieningenniveau op peil te houden. Vokurka: “We zullen eerst goed moeten kijken waar we kunnen en moeten bezuinigen, vervolgens gaan we politieke keuzes maken en de gemeentelijke organisatie hierop aanpassen.”