Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 februari 2010

Wat D66 doet voor Delft

D66 zorgde er de afgelopen raadsperiode met de steun van andere partijen voor dat DOK, de bibliotheek van Delft die eind 2009 is uitgeroepen tot de beste van Nederland, zich geen zorgen meer hoeft te maken over de financiën. En de partij was mede verantwoordelijk voor de invoering van een innovatieprijs voor techniekstudenten van 10.000 euro.

D66 stond voor de verkiezingen klaar voor Delft en de Delftenaren. En de partij zal dat ook na de verkiezingen blijven doen. Wij streven er naar om de komende vier jaar de successen van de de afgelopen jaren te overtreffen. Stem 3 maart dus op D66.

De komende vier jaar gaan wij ons inzetten voor werkgelegenheid, levende en bereikbare woonwijken, goed onderwijs, een duurzame stad en transparant openbaar bestuur. Klik hier voor een kort en lang overzicht van ons programma.

Hieronder een selectie van twintig Delftse onderwerpen waarbij D66 de afgelopen raadsperiode was betrokken.

Werk
1. Er komt een OV-verbinding tussen station Delft-Zuid en Schieoevers/TU/Technopolis
2. Het nieuwe Bacinolgebouw aan de Hooikade blijft lage huren bieden aan creatieve starters

Wonen
3. De vrijkomende ruimte bij versmalling van de Voorhofdreef wordt een park
4. Bij de herontwikkeling van Schieoevers wordt ook ruimte voor woningbouw gemaakt
5. De Delftse parken hebben een (nog te beperkte) kwaliteitsimpuls gekregen
6. Onze voorstellen voor minder verkeer door TU-Noord worden uitgewerkt

Onderwijs en cultuur
7. Delftse scholen worden gestimuleerd voedingslessen te geven in de strijd tegen overgewicht bij kinderen
8. De slechte luchtkwaliteit in Delftse scholen en creches is aangepakt
9. Er is een Studenten Techniek Innovatieprijs van €10.000,- per jaar ingesteld
10. Bibliotheek DOK is nu structureel goed gefinancierd
11. Er is een breed homo-emancipatiebeleid gestart
12. Het jongerentarief voor de Delftpas is niet verhoogd
13. Er komen afspraken met de TU over haar rol in het cultuurbeleid

Duurzaamheid
14. Leerlingen van Delftse middelbare scholen zijn naar 'An Inconvenient Truth' van Al Gore gestuurd
15. Er komt een plan voor meer biodiversiteit in het Kerkpoldergebied

Bestuur
16. Er komt één centrale, toegankelijke gemeentewebsite
17. Alle ambtenaren van de burgerlijke stand zijn verplicht elk wettig huwelijk te sluiten
18. Er zijn gemeentelijke wijkmarkten gekomen waarop de gemeente zich over de volle breedte presenteert
19. D66 heeft als enige gereageerd op de 35 ideeën van burgers na de politieke markt van 2008
20. D66 hield regelmatig een politieke café en bezorgde elk jaar een jaarverslag huis-aan-huis