Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2010

D66 wijst STIP terecht in debat studentenvereniging Virgiel

Lijsttrekker Lucas Vokurka heeft tijdens het debat in studentenvereniging Virgiel STIP hard terecht gewezen. De studentenpartij claimt op de eigen flyer tal van onderwerpen, maar is hiervoor eigenlijk niet of deels verantwoordelijk.

"STIP claimt onterecht YES Delft. Dat was een initiatief van de Technische Universiteit. Dat wil ik hier wel even duidelijk maken",stelde Vokurka tijdens het op maandag 15 februari gehouden debat. STIP werd  vertegenwoordigd door lijsttrekker Mariëlle van Kooten.

Een gedetailleerd verslag van de door CDA Delft georganiseerde avond is na te lezen op de Twitter-pagina van D66.


Links Lucas Vokurka van D66 in debat met rechts lijsttrekker Lennart Harpe van VVD.

De VVD kwam tijdens het lijsttrekkersdebat zwaar onder vuur te liggen om de standpunten van de partij over coffeeshops en cameratoezicht.

Harpe verdedigde de stelling dat coffeeshops de stad uit moeten en maar beter op het industrieterrein ondergebracht kunnen worden. "Daar kun je dan een drive-in maken. Want hier in de stad stoppen ze ook met de auto voor de deur van de coffeeshop."

D66 liet duidelijk merken het niet eens te zijn met het voorstel van VVD om mobiel cameratoezicht in Delft in te voeren. Wat lijsttrekker Vokurka van D66 betreft zou dit een breekpunt kunnen zijn bij eventuele collegeonderhandelingen na de raadsverkiezingen op 3 maart.

D66 is de kennis- en onderwijspartij van Nederland én Delft. Investeren
in de opleiding van jonge mensen is investeren in een betere toekomst.
Een betere toekomst voor het individu, de samenleving en Delft.

Als het aan D66 ligt, dan komen jonge mensen daarom niet alleen naar
Delft om te studeren. Maar ook om te werken en te wonen, zo stelde Vokurka tegenover het grotendeels uit studenten bestaande publiek in Virgiel. D66 wil daarom
starters en kleine zelfstandigen huisvesten in leegstaande panden en zo
broedplaatsen creëren voor creativiteit en ondernemerschap.


Van links naar rechts: Milène Junius (CDA), Mariëlle van Kooten (STIP), Lucas Vokurka (D66), Lennart Harpe (VVD) en Ernst Damen (PvdA).

De lokale economie krijgt wat D66 betreft een impuls door fors in de regels te
schrappen en Delft tot een proeftuin te maken voor de toepassing van
duurzame en energiezuinige kennis en technologie.

Fietsen naar de TU-campus is een levensgevaarlijke onderneming. D66 wil
daarom liefst morgen nog veilige fietsroutes in de stad en goed
openbaar vervoer. En D66 maakt werk van studentenhuisvesting. Na al het
gepraat hierover, moeten we er nu mee aan de slag.

D66 wil dat Delft een aantrekkelijk stad is en blijft. De partij investeert daarom in festivals en cultuurverenigingen. En D66 wil meer ruimte
voor vernieuwende architectuur. Want cultuur laat Delft leven.

Lijsttrekker Saskia Bolten van GroenLinks was niet uitgenodigd voor het debat. Zij zat wel in de zaal en kreeg het laatste woord nadat D66 en PvdA zeiden op GroenLinks te zullen stemmen als zij niet op de eigen partij zouden mogen stemmen.