Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

STIP speelt bewust met studentenbelangen

 
De Delftse raadsfractie van D66 is boos op studentenpartij STIP, omdat die “bewust speelt met studentenbelangen”. STIP wil onverkort doorgaan met de ontwikkeling van het TU- en TNO-gebied, waar honderden studentenwoningen moeten verrijzen. Alle andere partijen in de gemeenteraad, inclusief STIP-wethouder Merkx, vrezen echter juridische complicaties en willen een milieueffectrapportage (MER) inlassen.
 
Zo’n MER is verplicht als een gemeente binnenstedelijk meer dan 4000 woningen wil realiseren. Het college van B&W probeerde zo’n tijdrovend onderzoek te voorkomen door studentenwoningen als halve woningen mee te tellen. De grote twijfels die de meerderheid van de gemeenteraad dit voorjaar al bij die “rekentruc” uitte, is nu bevestigd door een door haar aangevraagde second opinion.
 
Dat Delft nu later aan zo’n MER begint, heeft volgens D66-fractievoorzitter Pauljan Kuijper al grote gevolgen. “Door het gestuntel zijn studentenwoningen veel later klaar, komen de TU en hogescholen in de problemen met nieuwe toestroom, en zijn ook andere woningen later klaar waardoor de woningmarkt nog langer krap blijft. Dan hebben we het nog niet eens over mogelijke gevolgen voor de campusplannen van de TU en bijvoorbeeld de aanleg van tramlijn 19.”
 
STIP spreekt van “bestuurlijke moed” en wil nog steeds geen MER. Kuijper zegt daarover: “Ze nemen daarmee een levensgroot risico. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat het gegoochel met cijfers geen stand houdt bij de rechter. Er is ook geen gemeente zo gek om de bouw van villa’s dubbel mee te tellen.”
 
De democraten noemen de houding van STIP onbegrijpelijk en onverantwoord. Kuijper: “De zogenaamde studentenpartij gokt met andermans geld, tegen beter weten in. De vertragingen tot nu toe zijn al erg genoeg, die woningen moeten er snel en zeker komen. De datum van de verkiezingen of andere politieke belangen mogen geen rol spelen. ”
 
D66 is liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. “De TU en Duwo schreeuwen nu al moord en brand, dat moet niet nog erger worden. En dat zou je ook niet verwachten met STIP in het stadsbestuur. Maar helaas, het gestuntel heeft nu al ongeveer een jaar vertraging gekost.”
 
Na een heftige discussie in de raadscommissie spreekt de voltallige gemeenteraad donderdagavond over dit onderwerp, naar verwachting vanaf ongeveer 21:00 uur in het stadhuis.
 
> STIP: bestuurlijke moed