Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 november 2009

Een middag met Bob van den Bos 21 november

Op 7 juli heeft  Dr  Bob van den Bos een voordracht over D66 gegeven voor oude en nieuwe leden. Deze bijeenkomst bleek aan een duidelijke behoefte te voldoen. De reacties van de deelnemers waren bijzonder positief. Op grond hiervan wordt een nieuwe sessie met Bob georganiseerd en wel op   zaterdag 21 november  a.s. van 1500-1700 uur in Bar bistro Rubens in het Carlton Ambassador Hotel  aan de  Sophialaan 2 Den Haag, 100 meter van Plein 1813. 

Bob zal ook nu weer ingaan op de geschiedenis van D66, hoe de partij tot stand is gekomen en hoe zij zich heeft ontwikkeld. Aan de orde komen de ( redenen voor) de ups en downs, de specifieke cultuur binnen de partij en het onderscheid met andere partijen. Ook zal hij zijn visie geven op de perspectieven voor de komende jaren.Als voormalig (vice-) partijvoorzitter, lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement, laatstelijk als fractievoorzitter, beschikt Bob van den Bos over een waar arsenaal aan leerzame ervaringen en amusante anekdotes.

Graag aanmelding bij de organisator, Boy Frank, boyfrank_gzg@yahoo.co.uk