Steun ons en help Nederland vooruit

D66 over het Prinsenhof

7 september 2018

In de vakantie is er veel gesproken over de verbouwplannen van museum Prinsenhof. Er waren twee grote bijeenkomsten op het Agathaplein waar bewoners 3000 handtekeningen overhandigden aan de wethouder. Raadslid Boris van Overbeeke: “D66 koestert het Prinsenhof als belangrijke historische plek en waardevol Delfts monument.”

Lees hier ons hele standpunt

D66 pleit voor belastingvergroening.

De rechter heeft bepaald dat zonnepanelen meegerekend mogen worden bij de bepaling van de WOZ-waarde. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft fractielid Sivan Maruf schriftelijke vragen ingediend bij het college over de bepaling van de WOZ-waarde.